Skip to main content

SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT PENTRU AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ - MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Soluţia software dezvoltată de echipa SIVTEC pentru Agricultură Ecologică (AE) gestionează și organizează activitatea din domeniul agriculturii ecologice având următoarele obiective:

 • înregistrarea, verificarea şi prelucrarea, stocarea şi diseminarea informaţiilor din domeniul agriculturii ecologice;
 • înfiinţarea unei baze de date cu furnizorii de semințe și material de înmulțire vegetativ, obținute prin metoda de producție ecologică, disponibili pe teritoriul României;
 • gestionarea certificatelor ecologice emise anual operatorilor economici de către Organismele de Control.

Sistemul Informatic Integrat pentru Agricultură Ecologică se adresează personalului din următoarele structuri:

 • Direcții de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR),
 • Direcții pentru Agricultură Județene (DAJ),
 • Organisme de Control (OC) aprobate de MADR pentru efectuarea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României.

Modulele implementate în cadrul Sistemului Informatic Integrat pentru Agricultură Ecologică (SIIAE) sunt următoarele:

 • Modul Registrul Operatorilor – destinat înregistrării anuale a operatorilor cu activități cu profil ecologic,
 • Modul Verificare Operatori – destinat validării documentelor introduse în sistem prin modulul Registrul Operatorilor și marcarea anumitor detalii cu privire la corectitudinea informațiilor introduse,
 • Modul Control – destinat activității de inspecție și certificare, supervizării inspecției operatorilor și a urmăririi activității organismelor de control, precum și a administrării derogărilor înregistrate,
 • Modul Raportare – destinat extragerii de informații structurate și distribuirea lor către utilizatorii sistemului.

Funcționalitățile Sistemului Informatic Integrat pentru Agricultură Ecologică (SIIAE) permit:

 1. Înregistrarea operatorilor și a fișelor de înregistrare în sistemul de Agricultură Ecologică de către Direcțiile de Agricultură Județene (DAJ),
 2. Înregistrarea și gestionarea Organismelor de Control de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
 3. Înregistrarea rezultatelor inspecțiilor realizate de către Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ),
 4. Înregistrarea rezultatelor inspecțiilor realizate de către Organismele de Control,
 5. Gestionarea derogărilor acordate operatorilor din sistemul de Agricultură Ecologică – derogări semințe, derogări animale și derogări perioadă de conversie,
 6. Gestionarea certificatelor de conformitate, a certificatelelor de tranzacție și a certificatelor de conversie,
 7. Înregistrarea furnizorilor de semințe și material de înmulțire vegetativ obținute prin metoda de producție ecologică.

Mai multe informații: www.madr.ro