Skip to main content

Platformă GIS dedicată administrației locale

eAdministrațiaLocală-GIS

Rezolvarea problemelor administrative ale cetățenilor este la câteva clickuri distanță, prin serviciile online ale primăriilor care fac trecerea la digitalizare. Prin intermediul portalului primăriei, cetățeanul selectează serviciul online de care are nevoie. Se conectează cu user și parola pe care le deține, apoi urmează pașii de lucru specifici serviciului la care face apel. Operațiunile au trasabilitate, multe dintre ele sunt automatizate, astfel crescând eficiența și transparența administrației locale și publice, precum și implicarea cetățenilor în procesul de guvernanță. Sistemul informatic este Cloud ready și Mobile ready.

Module disponibile în soluția de digitalizare a primăriilor

Sesizări

Depunere online

 • Categoria, descrierea succintă a problemei, precizarea locației pe hartă pentru care se realizează sesizarea respectivă, atașarea de poze relevante

Trasabilitate

 • Pe hartă, aplicația afișează: sesizările active (noi sau în lucru), sesizările rezolvate (Favorabil, Nefavorabil, Parțial, Declinare competență)

Soluționare

 • Prin completarea categoriei, sesizarea este repartizată automat unui departament din cadrul Primăriei
 • Dacă este necesară implicarea altor departamente, este repartizată în fluxul de lucru al acestora
 • Când sesizarea are o rezoluție, cetățeanul primește răspunsul prin e-mail sau în contul din portalul web al Primăriei, iar pe hartă se va actualiza statusul cu informațiile corespunzătoare.

Urbanism

Acest tip de serviciu este pus la dispoziție cetățenilor prin intermediul serviciilor electronice online, în cadrul portalului web al Primăriei. Fluxul de aprobare pentru Urbanism se realizează utilizând aplicația specifică pentru Urbanism, gestionată intern în cadrul Primăriei, descrisă în continuare.

Gestionarea documentațiilor PUG/PUZ/PUD, RLU

 • Aplicația folosește o structură bazata pe straturi (layere), care permite includerea datelor geospațiale existente deja, unități intravilan, căi de transport, retea hidrografică, retele edilitare, cadastru, ortofotoplanuri etc.
 • Aplicația permite crearea straturilor aferente PUZ-urilor si PUD-urilor.
 • Aplicația pune la dispoziție funcționalități specifice de import în aplicatie a geometriei aferente PUZ-urilor existente sau viitoare.
 • Aplicația permite gestionarea documentațiilor de bază (PUG, PUZ, PUD, UTR-uri, RLU-uri) aferente procesului de gestiune a documentațiilor de urbanism.
 • Aplicația pune la dispoziție mecanisme pentru aprobare documentațiilor de urbanism. Soluția permite listarea tuturor documentațiilor de urbanism existente si a reglementarilor în vigoare aplicabile unei zone pe care se intenționează eliberarea unei documentații noi de urbanism.
 • Introducerea și gestionarea obiectivelor de utilitate publică si gestionarea atributelor aferente acestora.

Managementul documentației de acordare a certificatelor de urbanism

 • Căutare în baza de date prin interfața modulului
 • Înscrierea, tipărirea, editarea autorizațiilor de construcție/desființare etc.
 • Funcționalități de înscriere a PV-urilor de recepție în sistem, în corelație cu autorizațiile aferente;
 • Funcționalități de înscriere a certificatelor de atestare a edificării construcțiilor în sistem, în corelație cu procesele verbale de recepție;
 • Funcționalități de depunere online de către cetățeni a cererii pentru emitere CU sau a unei AC, prin intermediul unei harți GIS
 • Permite încărcarea în format electronic a documentelor suport, necesare emiterii certificatului de urbanism (acte de dobândire, acte ce atestă proprietatea etc);
 • Notificări către cetățeni și inspectori privind stadiul procesării documentelor aflate pe fluxul de lucru (ex: la emiterea certificatului de urbanism se va transmite notificare către solicitant);
 • Flux de vizualizare, raportare, validare a formularelor puse la dispoziția actorilor implicaț în procesele de lucru;
 • Generarea certificatului de urbanism în format electronic;
 • Permite descărcarea de către cetățean a certificatului de urbanism eliberat în format electronic;
 • Alerte configurabile la apropierea termenelor de expirare;
 • Gestionarea procesului de validare finală a documentației (flux de lucru, stadiu de lucru pe document: În lucru, Finalizat)

Raportare

 • Registrul certificatelor de urbanism emise sau prelungite;
 • Registrul de autorizații de construire/desființare emise sau prelungite;
 • Registrul de procese verbale de încheiere lucrări;
 • Lista începere lucrări;
 • Registrul certificatelor de atestare;
 • Registrul anunțurilor de începere lucrări la nivel de lună;
 • Registrul de certificate de nomenclatură stradală și adresă;
 • Registrul rețelei de străzi;
 • Evidența prelungirilor pentru autorizațiile de construire/desființare;
 • Funcționalități de definire rapoarte dinamice, utilizând filtre alfanumerice sau spațiale;
 • Funcționalități de generare liste după diferite criterii: liste cu CU/AC emise, în funcție de data emiterii, stadiul acestora (expirate, valabile, prelungite etc), adresa;
 • Funcționalități de export/tipărire rapoarte în diferite formate (excel, pdf, csv).

Gestionarea activităților poliției locale pentru:

 • Definirea posturile de lucru
 • Definirea listei activităților zilnice
 • Generarea rezultatelor activității de control
 • Extragerea informațiilor privind dispunerea patrulelor
 • Afișarea în hartă a informațiilor privind planificarea patrulelor, zonelor și traseele acestora
 • Analiza și filtrarea incidentelor/sersizărilor după diferite criterii/attribute
 • Realizarea raportelor și analizelor necesare (predefinite și ad-hoc)

Închiriere parcări rezidențiale

Acest tip de serviciu este pus la dispoziția cetățenilor prin intermediul serviciilor electronice online, în cadrul portalului web al primăriei. Cetățeanul are posibilitatea de localizare și identificare pe hartă a parcării pe care dorește să o închirieze.
 • Transmitere cerere pentru închiriere loc parcare
 • Atribuire loc parcare rezidențial
 • Prelungire loc parcare rezidențial
 • Monitorizare, raportare

Integrare cu alte entități publice

 • Interfață cu sistemul APIA
 • Interfață cu sistemul ANSVSA
 • Interfață cu sistemul ANCPI

Administrare Cimitire

Aplicația este destinată utilizării internă în cadrul primăriei și permite gestionarea documentelor care țin de cimitirele locale: evidența locurilor de veci, cu poziționarea lor pe hartă; evidența persoanelor care au concesionat locurile de veci, a perioadei și integrarea cu aplicația specifică de Taxe și Impozite; rapoarte privind locurile neocupate, restanțierii la plata taxei anuale etc.

Hărți de interes local

Modulul poate gestiona diferite tipuri de hărți tematice, interactive, în format GIS, integrate cu modulele/componentele întregii soluții. Exemple:
 • Harta Concesiuni, contracte închiriere
 • Harta Obiective Investiții
 • Harta Patrimoniului
 • Hartă Implementare Proiecte
De asemenea, se pot încărca informații puse la dispoziție de către furnizorii de utilități: energie electrică, gaze, canalizare, salubritate etc. Aceste hărți vor fi publicate automat pe pagina de web a primăriei.