Skip to main content

SISTEMUL IT PENTRU AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Sistemul IT pentru Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale are următoarele componente:

1. Depunere online:

 • depunerea online a cererilor de finanțare însoțite de documentele proiectului, în vederea evaluării acestora de utilizatorii din centrele regionale și oficiile județene
 • depunerea online a cererilor de retragere a cererii de finanțare, depunerea online a contestațiilor
 • depunerea online a declarațiilor de eșalonare și a cererilor de plată

2. Baza de Date a Produselor de Referință (BDPR) online asigură accesul solicitanților de fonduri europene la informațiii, în același timp simplificând procedura de achiziție. Astfel, elementele care se regăsesc în această bază de date vor putea fi achiziționate de beneficiarii privați PNDR, în mod direct, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziție.

3. Achiziții beneficiari privați – componenta asigură depunerea de către beneficiarii privați a invitațiilor de participare, a ofertelor, precum și avizarea dosarelor de achiziții de experții AFIR.

4. Achiziții beneficiari publici - asigură depunerea de către beneficiarii publici a programelor de achiziții pentru proiect, a dosarelor de achiziții, precum și avizarea acestora de experții AFIR.

5. Sistemul pentru Procesarea Cererilor pentru Dezvoltare Rurală (SPCDR) cuprinde următoarele module:

 • Depunere – Evaluare a cererilor de finanțare
 • Selecția proiectelor
 • Soluționarea contestațiilor la evaluarea cererilor de finanțare
 • Semnarea Contractului de Finanțare
 • Modificarea Contractului de Finanțare
 • Achiziții private
 • Autorizare Plăți
 • Recuperare datorii
 • Raportări
 • Baza de Date cu Prețuri de Referință

6. Aplicația pentru vizita pe teren pentru dispozitive mobile asigură realizarea de către experții AFIR a fotografiilor de la locațiile de implementare a proiectelor finanțate de AFIR și le transferă în Sistemul de Gestiune a Documentelor, în folderele proiectelor.

7. Registratura asigură evidența fluxurilor de intrări/ieșiri/transferuri de documente la nivelul AFIR.

8. Contabilizarea Plăților din Fonduri Europene asigură înregistrarea alimentării conturilor din care se vor realiza plățile către beneficiari, precum și intocmirea ordinelor de plată.

9. Sistemul Financiar-Contabil al AFIR asigură procesarea și evidența activității financiar-contabile din cadrul oficiilor județene, centrelor regionale și sediului central al AFIR.


FUNCȚIONALITĂȚILE SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT

 • înregistrarea cererilor de finanțare în sistemul informatic AFIR și evaluarea lor
 • verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție ale proiectelor depuse
 • transmiterea propunerii pentru vizita pe teren si intocmirea rapoartelor in urma vizitei pe teren
 • intocmirea rapoartelor de evaluare, selecție și contestații la evaluare, transmiterea pe flux a acestora către Autoritatea de Management în vederea aprobării și publicării pe pagina de internet a AFIR
 • notificarea solicitanților privind statusul cererii de finanțare depuse
 • soluționarea contestațiilor depuse de către solicitanți
 • întocmirea și semnarea contractelor/deciziilor de finanțare
 • întocmirea și semnarea notelor de modificare a contractelor/deciziilor de finanțare, precum și a actelor adiționale
 • depunerea și verificarea dosarelor de achiziții depuse de către beneficiarii privați și publici
 • depunerea declarațiilor de eșalonare a plăților, precum și a dosarelor cererilor de plată
 • întocmirea ordonanțărilor, a certificatelor de plată și a ordinelor de plată către beneficiari
 • înregistrarea în contabilitate a plățtilor efectuate
 • constituirea debitelor și recuperarea acestora
 • raportări către Comisia Europeană

Mai multe informații: www.afir.info