Skip to main content

Soluția software pentru MANAGEMENTUL ZILIERILOR

Soluția pentru Managementul Zilierilor este un instrument informatic performant pentru identificarea și centralizarea tuturor activităților de gestiune, înregistrare și plată a zilierilor.

Managementul Zilierilor cuprinde 3 componente de bază:

 1. Modul Desktop (POS): Intrare / Ieșire / Cântărire / Rapoarte locale
 2. Modul Web: Administrare / Rapoarte / Plăți
 3. Modul Mobile: Supervizare / Rapoarte locale

Practic, sistemul Managementul Zilierilor este un suport informatic pentru colectarea în timp real a informațiilor de tip intrare, ieșire și cântărire aferente resurselor de tip zilier culegător și zilier auxiliar, informații ce sunt centralizate și utilizate la calculul plaților precum și la generarea rapoartelor de activitate.

Totodată, sistemul încorporează o componentă mobile cu funcționalități specifice supervizării zilierilor, accesibile utilizatorilor în funcție de rolul pe care îl îndeplinesc (afișare zilieri înregistrati la data curenta, afișare istoric zilier, modificare tipologie zilier, adaugare observații, închidere manuală zi de lucru zilieri).

Managementul Zilierilor permite gestiunea eficientă și simplificată a activităților specifice, sezonieră:

 • Înregistrarea și gestiunea personalului implicat (zilieri);
 • Monitorizarea activitaților zilierilor și eficiența acestora;
 • Monitorizarea activitaților în timp real și luarea deciziilor în consecință;
 • Plata zilierilor în funcție de activitațile desfășurate și pontajul acestora;
 • Viziune unitară a Managementului asupra activitaților desfăsurate prin intermediul intrumentelor de raportare;
 • Suport pentru raportarea către organismele de stat;
 • Instalare usoară si rapidă a echipamentelor integrate pentru o mobilitate sporită pe teren.

1. Modul Desktop (POS): Intrare / Ieșire / Cântărire / Rapoarte locale

Soluția de tip „thick client”, componenta Desktop permite lucrul în regim online sau offline, cu sau făra conexiune la server-ul central. Sincronizarea datelor se va efectua la cerere/programat dacă există o legatură cu baza de date centralizată.

Structura aplicaţiei urmăreşte acoperirea unui flux complet pentru gestionarea informațiilor legate de zilieri și activitatea acestora, de la înregistrare până la închiderea zilei de lucru:

 • Înregistrare Zilieri (Post Intrare/Inregistrare) - permite înregistrare automată a zilierilor (Supervizor, Auxiliar, Culegător) prin scanarea cărții de identitate, asocierea unui card NFC și listarea formularelor specifice.
 • Gestiune zilieri existenți - permite modificarea înformatiilor aferente unui zilier înregistrat, asocierea unui card NFC nou, asocierea unui zilier înregistrat într-o alta zi (inregistrare manuală) sau reimprimarea formularelor.
 • Post Cantarire -permite înregistrarea cântăririlor efectuate de către un zilier “culegător”. Fiecare cântărire va fi asociată la cardul scanat de către Zilier.
 • Post Ieșire - zilierul scaneaza Cardul NFC, se înregistrează iesirea acestuia și se genereaza formularul de ieșire.
 • Meniu Administrare - interfața de configurare conține funcționalități pentru administrarea postului de lucru (setările procesare imagini, provider și parametrii scanare, tip cântar)
 • Alerte/notificări - Aplicația va afișa o serie de notificări, blocante sau informative, funcție de situațiile întâmpinate (ex. „Zilierul este Minor”, „Zilierul inexistent”, „Eroare la scanare CI”, „Zilier existent, numarul maxim de zile consecutive de lucru este depașit!”, etc)

2. Modul Web: Administrare / Rapoarte / Plăți

Componenta Web pune la dispoziția utilizatorilor funcționalitățile de administrare (definire utilizatori, ferme, parcele și configurarea parametrilor și constrângerilor aferente pentru toate posturile de lucru, supervizare cantărire, gestiunea plăților), plată a zilierilor (în funcție de informațiile înregistrate în sistem și parametrii setați) și raportare (potaj zilieri, cantități recoltate, plăți și producție).

Componenta web este accesibilă de pe orice dispozitiv (mobil, tabletă sau desktop) prin intermediul oricarui browser.

3. Modul Mobile: Supervizare / Rapoarte locale

Modulul de supervizare permite supervizorului verificarea în teren a zilierilor prin intermediul scanării Cardul NFC. În urma scanării, supervizorul are acces la operațiunile efectuate de către zilier (intrări, ieșiri, cântăriri, alte informații), iar în funcție de rolul pe care îl îndeplinesc, pot opera diverse operațiuni (ex. modificare tipologie zilier, adaugare observații, închidere manuală zi de lucru zilieri).

Componenta mobile Supervizare Zilieri este dezvoltată nativ, pentru sistemul Android, iar pe baza conexiunii la internet se sincronizează cu serverul central.