Skip to main content

SISTEMUL IT PENTRU AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE ÎN AGRICULTURĂ

Soluţia software dezvoltată de echipa SIVTEC pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cuprinde 7 componente de bază, formate la rândul lor din 12 module principale:

1. Sistemul de înregistrare a fermierilor - componenta cu cea mai centralizată bază de date a organizaţiei cu informaţii privind fermierii și a suprafeţelor din cererile de sprijin

2. Sistemul integrat de administrare şi control (IACS - Integrated Administration and Control System) principala componentă de gestiune şi control a plăţilor către fermieri, în conformitate cu Politica Comună Europeană.  Este format din 5 module:

 • Modulul Captare Date
 • Modulul Control Administrativ
 • Modulul Control pe Teren, acoperind funcţionalităţile referitoare la controlul clasic pe teren şi respective prin teledetecţie
 • Modulul Calcul Plăţi
 • Modulul Autorizare Plăţi

3. Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS - Land Parcels Identification System) - asigură vizualizarea şi întreţinerea blocurilor fizice (printr-un bloc fizic înţelegând parcela de referinţă)

4. Sistemul de gestiune a schemelor de reglementare a pieţei (MR - Market Regulation) - sistemul pentru comerţul cu cereale, vin, carne de pasăre şi ouă, carne de porc, zahăr, sistemul de intervenţie la cereale

5. Sistemul de gestiune a măsurilor pentru dezvoltare rurală (RD - Rural Development) - plăţi pentru zone cu handicap natural; plăţi de agro-mediu

6. Sistemul financiar - contabil - componenta din pachetul integrat SIVECO Applications asigură procesarea activităţilor financiar-contabile din APIA: gestionarea tuturor documentelor specifice din toate birourile judeţene şi sediul central; gestionarea fondurilor UE administrate prin IACS; raportările catre UE; propriile conturi financiar-contabile; raportarea statutară atât către UE, cât şi pentru România.

7. Sistemul de gestiune a documentelor (SIVADOC = DMS - Document Management System) - componenta care asigură managementul documentelor, aducând avantaje semnificative pentru APIA în comparaţie cu sistemul tradiţional, bazat pe documente pe suport de hârtie.


FUNCŢIONALITĂŢILE SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT

Sistemele informatice integrate ale APIA şi IACS permit:
 • Evidenţa fermierilor, a fermelor şi a exploataţiilor agricole
 • Preluarea cererilor de subvenţii din partea fermierilor, şi a oricăror solicitanţi de subvenţii pentru plata pe suprafaţă
 • Efectuarea controalelor atât administrative, cât şi a celor pe teren
 • Calcularea şi autorizarea plăţilor pe fermă, inclusiv activităţile de control al calităţii şi de audit
 • Executarea efectivă a plăţilor către fermieri
 • Contabilizarea plăţilor - proceduri contabile standard pe baza conturilor de venituri şi cheltuieli
 • Evidenţa datelor geografice şi alfanumerice privind suprafeţele declarate de fermieri
 • Tipărirea hărţilor pentru fermieri, atât pe bloc fizic, cât şi pe fermier
 • Gestiunea schemelor de comerţ exterior - licenţe de comerţ, restituiri, calcul şi eliberare garanţii, dezvoltarea setului de rapoarte licenţe comerţ - import-export
 • Gestiunea schemelor de intervenţie privind achiziţia, depozitarea publică, depozitarea privată şi vânzarea, precum şi dezvoltarea modificărilor de funcţionalitate licitaţii vânzare achiziţie
 • Aplicarea schemelor de subvenţie a laptelui în şcoli din cadrul măsurilor de intervenţie pentru lapte şi produse lactate
 • Gestiunea şi urmărirea plăţilor din schemele naţionale pentru acordarea de sprijin financiar
 • Gestiunea avansurilor şi garanţiilor
 • Gestiunea şi urmărirea debitelor rezultate din plăţile pe schemele naţionale
 • Gestiunea şi urmărirea plăţilor din schemele europene

Mai multe informații: www.apia.org.ro