Skip to main content

GEOPORTAL

Platformă modulară cu funcționalități complexe care oferă acces la sursele de date geospațiale ale organizației

Soluția are o componentă geospațială, dar și o componentă non-spațială; o interfață ușor de utilizat pentru accesarea, consultarea, editarea și analiza informațiilor, respectiv a surselor de date din baza de date. Aplicația este foarte utilă în diverse domenii de activitate și de business.

CUI SE ADRESEAZĂ?

 • Cetățeni
 • Administrație locală
 • Companii
 • Autorități publice

ÎNSUȘIRI GENERALE

 • Administrarea utilizatorilor, roluri și drepturi pentru accesul controlat în cadrul GeoPortalului precum și abilități de integrare cu servicii externe precum Microsoft Active Directory
 • Administrarea surselor de date geospațiale (date vector și raster precum și servicii WEB GIS compliante Open Geospatial Consortium)
 • Generarea rapoartelor personalizate utilizând surse de date predefinite
 • Generarea statisticilor dinamice
 • Mecanisme de alertare și notificare utilizatori, tablou de bord personalizat (dashboard)
 • Scenarii de simulare pentru analiză detaliată
 • Găzduirea soluției utilizând resursele hardware ale organizației sau publicare în Cloud

FACILITĂȚI TEHNICE

 • Interfață de hartă interactivă pentru afișarea și vizualizarea resurselor de date geospațiale
 • Gestionare și vizualizare seturi de date vector, raster și servicii WEB
 • Funcționalități specifice GIS de navigare în hartă
 • Gestionarea și afișarea seturilor de date geospațiale în hartă folosind legenda configurabilă
 • Accesare bară de instrumente pentru manipularea datelor afișate în interfața de hartă (selecție, măsură arii și distanțe, centrare, zoom in/out)
 • Reprezentarea datelor geospațiale folosind tehnici de simbolizare/stiluri de afișare funcție de tipul geometriei datelor vector (raster, punct, linie și poligon)
 • Etichetarea complexă a obiectelor spațiale pentru o recunoaștere facilă în interfața de hartă
 • Afișare graduală a volumelor mari de date funcție de nivelul de zoom (setare rezoluție minimă și maximă)
 • Administrare stiluri de afișare a datelor geospațiale
 • Import și export date geospațiale și alfanumerice în diferite formate (specifice datelor raster, vector și tabelare)
 • Scenarii de simulare folosind instrumente de analiză spațială
 • Funcționalități avansate de editare atribute și geometrii
 • Afișarea, vizualizarea, importul, exportul și gestionarea diferitelor tipuri de date raster (NetCDF, HDF5, GRIB, GeoTIff)
 • Afișarea, vizualizarea, importul, exportul și gestionarea diferitelor tipuri de date vector și alfanumerice (BUFR, GeoJson, GML, KML, SHP, CSV)
 • Asigurarea integrității datelor alfanumerice prin utilizarea proprietăților asigurate de nomenclatoare (domenii, subtipuri și clase de relații)
 • Asigurarea integrității datelor geospațiale în urmă procesului de editare geometrie folosind reguli de topologie
 • Funcționalități de consultare informații alfanumerice asociate obiectelor spațiale sub formă de tabel de atribute
 • Funcționalități de vizualizare simultană a informațiilor alfanumerice din tabelul de atribute și corespondentul acestora în interfața de hartă
 • Funcționalități avansate de export informații alfanumerice asociate obiectelor spațiale sub formă de fișier excel sau CSV (comma-separated values)
 • Asigurarea corectitudinii datelor afișate/importate/analizate în sistem prin aplicarea sistemului de coordonate definit local precum și reproiectarea datelor “on-the-fly”
 • Posibilitatea de a conecta soluții Desktop GIS la baza de date în vederea extinderii capabilitaților WEB (ex. QGIS, ESRI ArcGIS, etc.)

SOLUȚII, COMPONENTE ȘI APLICABILITATE

 • CLIMATOLOGIE - asigură realizarea analizelor și statisticilor privind impactul climatic
 • Evaluare impact asupra agriculturii în urma operațiunilor de combatere a grindinei
 • Gestionarea de produse și servicii climatice, monitorizare, alertă timpurie și estimare prognostică
 • NUCLEAR - asigura simularea și vizualizarea sub formă de hartă și raport, a expunerii/ impactului radiologic potențial și eventualele măsuri de reacție necesare în zona apropiată/îndepărtată de obiectivul nuclear
 • ARHEOLOGIE – asigură culegerea, diseminarea, reconstituirea interacțiunilor comunităților umane și de mediu, dinamica habitatului de-a lungul mai multor epoci
 • MEDIU – asigură managementul ecosistemelor, sisteme pentru gestionarea deciziilor
 • AGRICULTURĂ – asigură colectarea, relaționarea și raportarea datelor referitoare la administrarea fermelor, terenurilor agricole și a fluxurilor specifice de gestiune a afacerii, inclusiv eficientizarea activităților
 • Managementul activitătilor din fermele agricole, INOVAGRIA
 • Managementul terenurilor agricole LPIS (Land Parcel Administration System)
 • ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ – asigură creșterea eficienței serviciiilor publice adresate cetățenilor și mediului de afaceri
 • Sesizări online
 • Urbanism
 • Hărți de interes local
 • Închirieri parcări rezidentiale
 • Poliție locală

AVANTAJE

 • Adaptare facilă pentru fiecare companie/domeniu
 • Structură modulară cu funcționalități complexe
 • Integrare cu diferite platforme pentru eficientizarea activităților
 • Maparea locațiilor, a elementelor și a relațiilor dintre acestea
 • Definirea zonelor de interes și maparea particularităților aferente
 • Îmbunătațirea luării deciziilor și managementul geografic
 • Reducerea costurilor și eficientizarea operațională
 • Comunicare îmbunătățită
 • Scalabilitate, flexibilitate și ușurință în utilizare
Brosura Geoportal